Navigácia

Obsah

USMERNENIA A POKYNY MŠ PLATNÉ OD 15.6.2020

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom detí, ktorí potvrdili nástup dieťaťa od 15.6.2020, aby sa oboznámili s novými pokynmi a usmerneniami týkajúcich sa prevádzky MŠ.

Rodičia a deti sú povinní riadiť sa a dodržiavať tieto pokyny, ktoré boli vydané ministerstvom školstva a hlavného hygienika SR.

Povinnosti rodičov:
 • rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ
 • odovzdať svoje dieťa bez zvýšenej telesnej teploty a zdravé poverenému zamestnancovi MŠ, ktorý dieťa prevezme a odprevadí ho do triedy, až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra
 • bezinfekčnosť dieťaťa potvrdiť pri prvom vstupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac dní "VYHLÁSENÍM", že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia ( nielen COVID 19) a nemá nariadené karanténne opatrenie,   tu ku stiahnutiu  Vyhlásenie rodiča pre MŠ.tif (383.71 kB)
 • rešpektovať pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu z domáceho prostredia do MŠ
 • rodič môže vstúpiť len do šatne, po ostatných priestoroch MŠ je zákaz pohybu
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené prenosné ochorenie (COVID-19, hnačka, angína alebo iné respiračné oochorenia) alebo nariadená karanténa, je potrebné bezodkladne informovať riaditeľku alebo učiteľku MŠ.
PREVÁDZKA MŠ:
 • od 6,30 do 15,30 hod.
 • príchod detí do MŠ od 6,30 do 7,45 hod - zvážiť čas príchodu, nakoľko sa pred vstupom do MŠ deťom vykonáva ranný filter a priebežné meranie teploty
 • odchod detí z MŠ je od 14,15 do 15,30 hod.
 • ak sa u dieťaťa v priebehu dňa prejavia príznaky ochorenia, bude kontaktovaný MŠ a je povinný si ho prísť prevziať v čo najktratšom čase
 • dieťa prichádza a odchádza vždy len v sprievode jednej osoby
 • viac info v priložených súboroch: 
 • OZNAM a podmienly -15.6.2020.docx (20.11 kB)
 1. Pokyny od 1.6.2020.jpg (832.38 kB) 

 2. Prevádzka MŠ 1.jpg (492.92 kB)

 3. Prevádzka MŠ 2.jpg (463.55 kB)

 4. Ranný filter.jpg (450.14 kB)

 5. Opatrenia v šatni.jpg (436.95 kB)  

Za porozumenie ďakujeme.

 

Správy

Vydávanie Rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ

“Riaditeľka Materskej školy oznamuje rodičom, že od zajtra, t.j. utorka – 14.7. do piatku – 17.7.2020 si v čase od 10.30 - 14.30 hod. treba prísť osobne prevziať Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ. Žiadame všetkých rodičov, aby v priestoroch MŠ dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúško, dezinfekcia). Za porozumenie ďakujeme.”
celý text

ostatné | 13. 7. 2020 | Autor: Správce Webu