Materská škola Východná

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ na nový školský rok 2022/2023

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak má MŠ vytvorené vhodné podmienky a kapacitu. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta kalendárneho roka, je predprimárne vzdelávanie povinné.

 

Termín a spôsob podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 • dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, dotazníka o dieťati a spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa,
 • bez odovzdania vyššie uvedených formulárov, sa žiadosť považuje za neúplnú a nebude o nej rozhodnuté,
 • žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase zápisu, a to od 18. mája do 25. mája 2022,
 • zákonný zástupca môže podať žiadosť:
 1. elektronicky cez našu webovú stránku,
 2. osobne,
 3. do poštovej schránky umiestnenej na budove materskej školy,
 4. poštou,
 5. odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

 

Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo zákona

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. augusta daného kalendárneho roka dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky, od 1. septembra  stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať.

 

 

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku

Zákonný zástupca musí požiadať riaditeľa, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta v kalendárnom roku, a je povinný k žiadosti predložiť:

 • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
 •  súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. O to, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2022, je rodič povinný požiadať najneskôr 31. augusta 2022,
 • riaditeľ musí toto dieťa evidovať ako dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie.

 

Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

 

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

 • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
 • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • informovaného súhlasu rodiča

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ materskej školy vydá bezodkladne po predložení potrebných dokumentov.

 

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ),
 • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením,
 • zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy.
 • ak je na žiadosti uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ materskej školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie ním vydané sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

Prílohy ku zápisu na stiahnutie tu:      prílohy k zápisu do MŠ 2022.docx (19.16 kB)

Dátum vloženia: 13. 5. 2022 13:20
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 5. 2022 13:24
Autor: Správce Webu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Ela

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Májová kvapka za dukát stojí.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:47

Slnko zapadá:20:27