Navigácia

Obsah

Aktuality

13.07.2020

Vydávanie Rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ

“Riaditeľka Materskej školy oznamuje rodičom, že od zajtra, t.j. utorka – 14.7. do piatku – 17.7.2020 si v čase od 10.30 - 14.30 hod. treba prísť osobne prevziať Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ. Žiadame všetkých rodičov, aby v priestoroch MŠ dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúško, dezinfekcia). Za porozumenie ďakujeme.”

Detail

Fotogaléria

24.06.2020

Rozlúčka s predškolákmi

Rozlúčka s predškolákmi

Aj v tomto školskom roku sme sa rozlúčili s deťmi, ktoré opúšťajú brány materskej školy a od septembra sa z nich stanú veľkí školáci. Rozlúčiť sa s nimi prišiel aj pán starosta s kultúrnou pracovníčkou,ktorí si pre nich pripravili darčeky a občerstvenie. Po kultúrnom programe sa deti spoločne zabavili. Od Rodičovskej rady dostali knihy a chutné pohostenie pre všetky deti.

Detail

18.03.2020

Návšteva knižnice

Návšteva knižnice

Deti navštívili miestnu knižnicu,kde sa oboznámili s množstvom rôznych zaujímavých kníh. Pán starosta im predstavil aj zasadaciu miestnosť na Obecnom úrade Východná.

Detail

10.03.2020

NAPANT- strom je veľký dom

NAPANT- strom je veľký dom

Deti sa dozvedeli aký veľký význam predstavujú stromy pre množstvo zvierat v prírode.

Detail

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/697) vykonáva v našej organizácii ZODPOVEDNÁ OSOBA p. Miroslav Bros, emailový kontakt: brosland@brosland.eu, na ktorého sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej organizácii.

Materská škola Východná

Materská škola VýchodnáMaterská škola je predškolské zariadenie poskytujúce celodennú starostlivosť spravidla pre deti vo veku od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ak má MŠ voľné kapacity, môže prijať aj 2-ročné dieťa, ktoré je socializované. Materská škola je od 01.01.2003 školskou organizáciou s právnou subjektivitu a jej zriaďovateľom je Obec Východná.