Navigácia

Obsah

Materská škola Východná

Materská škola VýchodnáMaterská škola je predškolské zariadenie poskytujúce celodennú starostlivosť spravidla pre deti vo veku od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ak má MŠ voľné kapacity, môže prijať aj 2-ročné dieťa, ktoré je socializované. Materská škola je od 01.01.2003 školskou organizáciou s právnou subjektivitu a jej zriaďovateľom je Obec Východná.

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/697) vykonáva v našej organizácii ZODPOVEDNÁ OSOBA p. Miroslav Bros, emailový kontakt: brosland@brosland.eu, na ktorého sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej organizácii.

Fotogaléria

28.10.2019

Červenýkríž

Červenýkríž

Študenti stredných škôl,ktorí tvoria Mládež Slovenského Červeného kríža v Liptovskom Mikuláši predviedli našim deťom poskytovanie prvej pomoci a oboznámili ich z telefónnym číslom záchranných zložiek.

Detail

25.10.2019

O  repke

O repke

Deti 3. triedy si pod vedením pani učiteľky nacvičili divadielko "O repke", ktoré zahrali pred ostatnými deťmi. Pre všetky deti to bol pekný zážitok.

Detail

24.10.2019

Jesenné tvorivé dielne

Jesenné tvorivé dielne

Naše deti spolu s mamičkami využili jesenné plody a rôzne prírodniny, z ktorých si spoločne vyrobili rôzne postavičky, zvieratká, či iné výtvory.

Detail