Navigácia

Obsah

Aktuality

17.09.2020

Zmeny pre zákonných zástupcov, platné od 16.09.2020

Dôležité zmeny pre zákonných zástupcov detí platné od 16.09.2020.

Detail

11.09.2020

Poplatky za stravu

Poplatky za stravu

Poplatky za stravu na mesiac október 2020

Detail

Fotogaléria

24.06.2020

Rozlúčka s predškolákmi

Rozlúčka s predškolákmi

Aj v tomto školskom roku sme sa rozlúčili s deťmi, ktoré opúšťajú brány materskej školy a od septembra sa z nich stanú veľkí školáci. Rozlúčiť sa s nimi prišiel aj pán starosta s kultúrnou pracovníčkou,ktorí si pre nich pripravili darčeky a občerstvenie. Po kultúrnom programe sa deti spoločne zabavili. Od Rodičovskej rady dostali knihy a chutné pohostenie pre všetky deti.

Detail

18.03.2020

Návšteva knižnice

Návšteva knižnice

Deti navštívili miestnu knižnicu,kde sa oboznámili s množstvom rôznych zaujímavých kníh. Pán starosta im predstavil aj zasadaciu miestnosť na Obecnom úrade Východná.

Detail

10.03.2020

NAPANT- strom je veľký dom

NAPANT- strom je veľký dom

Deti sa dozvedeli aký veľký význam predstavujú stromy pre množstvo zvierat v prírode.

Detail

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/697) vykonáva v našej organizácii ZODPOVEDNÁ OSOBA p. Miroslav Bros, emailový kontakt: brosland@brosland.eu, na ktorého sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej organizácii.

Materská škola Východná

Materská škola VýchodnáMaterská škola je predškolské zariadenie poskytujúce celodennú starostlivosť spravidla pre deti vo veku od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ak má MŠ voľné kapacity, môže prijať aj 2-ročné dieťa, ktoré je socializované. Materská škola je od 01.01.2003 školskou organizáciou s právnou subjektivitu a jej zriaďovateľom je Obec Východná.