Navigácia

Obsah

Materská škola Východná

Materská škola VýchodnáMaterská škola je predškolské zariadenie poskytujúce celodennú starostlivosť spravidla pre deti vo veku od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ak má MŠ voľné kapacity, môže prijať aj 2-ročné dieťa, ktoré je socializované. Materská škola je od 01.01.2003 školskou organizáciou s právnou subjektivitu a jej zriaďovateľom je Obec Východná.

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/697) vykonáva v našej organizácii ZODPOVEDNÁ OSOBA p. Miroslav Bros, emailový kontakt: brosland@brosland.eu, na ktorého sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej organizácii.

Fotogaléria

20.06.2019

Rozlúčka predškolákov

Rozlúčka predškolákov

Naši predškoláci sa rozlúčili s materskou školou krátkym programom v škôlke aj na Obecnom úrade.

Detail

05.06.2019

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí sme v materskej škole oslávili rôznymi súťažami, pri ktorých sme sa všetci zabávali.

Detail

31.05.2019

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Naše deti absolvovali predplaveckú prípravu pod vedením pani plavčíčky na plavárni vo Svite.

Detail