Navigácia

Obsah

Zásady aktívneho učenia

 

1. dieťa má možnosť výberu, môže sa slobodne rozhodnúť

2. dieťa postupuje podľa vlastného tempa

3. dieťa sa môže venovať tomu, čo ho zaujíma

4. dieťa ma priestor pre tvorivosť

5. dieťa môže pracovať v skupine

6. dieťa sa môže pýtať,  keď niečo nevie

7. dieťa môže vyjadriť svoju nespokojnosť

8. dieťaťu sa dôveruje

9. dieťa má šancu byť úspešné

10. dieťa bude za prácu uznané a ocenené

11. dieťa vie,  čo sa od neho očakáva

12. dieťa je hodnotené vzhľadom k sebe,  nie v porovnaní s ostatnými

13. dieťa má dostatok pomôcok, učebných zdrojov

14. požiadavky sú primerané schopnostiam dieťaťa

15. chyba nie je vina

16. vládne dobrá sociálna klíma