Navigácia

Obsah

Pedagogickí zamestnanci

 

Pani riaditeľka

Mgr. Zuzana Fridmanová

 

Pani riaditeľku počas jej neprítomnosti zastupuje

Mgr. Miroslava Bartková

 

Pani učiteľky

1. trieda

Anna Brezinová - triedna učiteľka

Mgr. Miroslava Bartková

 

2. trieda

Anna Majerčíková - triedna učiteľka

Mgr. Zuzana Fridmanová

 

3. trieda

Anna Hošková - triedna učiteľka

Mgr. Veronika Mikušová