Navigácia

Obsah

Prevádzkoví zamestnanci

 

Za plné brušká sú zodpovedné naše kuchárky:

Marta Krupová  - vedúca školskej jedálne

Denisa Hošková - hlavná kuchárka 

Jaroslava Stanová -  kuchárka

Alena Farbáková - pomocná sila   

Lenka Sokolová - pomocná sila

 

Za čistotu a poriadok sú zodpovedné naše pani upratovačky:       

Jana Krupová a Lucia Moravčíková

 

Za teplo, upravený areál a opravené "veci" je zodpovedný náš školník a kurič v jednej osobe:

Ján Sabaka

 

Za úhradu faktúr a výber poplatkov MŠ je zodpovedná naša ekonómka:

Elena Chovanová