Navigácia

Obsah

Zverejňovanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

 

Rámcová kúpna zmluva - RENA - 10.01.2015   tu ku stiahnutiu
Zmluva o poskytovaní verejných služieb a dodatok - T-com - 31.01.2015  tu ku stiahnutiu
Zmluva - DDP - 10.02.2015    tu ku stiahnutiu
Objednávka piesku do pieskovísk - 26.08.2015   tu ku stiahnutiu
Zmluva o dielo - ihrisko - 30.09.2015  tu ku stiahnutiu
Neuzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb reklamy - 07.10.2015  tu ku stiahnutiu
Zmluva o dielo - digestor + preberací protokol - 17.10.2015   tu ku stiahnutiu
Objednávka detských obliečok - 26.11.2015  tu ku stiahnutiu
Zmluva o využívaní elektronických služieb - UNION - 25.01.2016   tu ku stiahnutiu
Zmluva o pg praxi - 20.02.2016  tu ku stiahnutiu
Zmluva o elektronickej komunikácii - Dôvera - 23.04.2016   tu ku stiahnutiu
Objednávka minibusu - plavecký výcvik - 09.05.2016  tu ku stiahnutiu
Objednávka revízie plynových kotlov - 11.09.2016   tu ku stiahnutiu
Objednávka pracovnej obuvi pre kuchárky - 21.09.2016  tu ku stiahnutiu
Zmluva o dielo - 30.01.2017   tu ku stiahnutiu
Objednávka revízie Bezpečnostného projektu - 12.05.2017  tu ku stiahnutiu
Zmluva - SK-NIC RS - 03.07.2017 tu ku stiahnutiu
Zmluva o dielo - rekonštrukcia WC a kúpeľní v MŠ - 30.07.2017   tu ku stiahnutiu
Objednávka revízie plynových kotlov - 16.10.2017  tu ku stiahnutiu
Objednávka pracovnej obuvi - 06.11.2017  tu ku stiahnutiu
Prima banka - Zmluva o elektronickom bankovníctve - 19.11.2017    tu ku stiahnutiu
Objednávka plynového rozvodu do kuchyne MŠ - 23.01.2018  tu ku stiahnutiu
Objednávka spotrebičov do ŠJ na základe cenovej ponuky - 17.02.2018  tu ku stiahnutiu
Zmluva o poskytovaní služieb - Komensky, s.r.o. - 20.02.2018  tu ku stiahnutiu
Odovzdávací a preberací protokol - ŠJ kuchynské stroje - 26.02.2018  tu ku stiahnutiu
Zmluva o OTP - BROS - 25.04.2018    tu ku stiahnutiu
Zmluva sprostredkovateľ ZŠ Kvačany - 28.05.2018 tu ku stiahnutiu
Zmluva - Galileo - 28.05.2018   tu ku stiahnutiu
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - 31.05.2018   tu ku stiahnutiu
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu - 03.06.2018   tu ku stiahnutiu
Zmluva o mlčanlivosti a o ochrane dôverných informácií - PROMYS soft, s.r.o. - 08.06.2018   tu ku stiahnutiu
Výpoveď zmluvy-ZŠ Kvačany - 10.06.2018   tu ku stiahnutiu
Zmluva o vedení mzdového účtovníctva - 20.06.2018   tu ku stiahnutiu
Zmluva sprostredkovateľ Šimanská - 22.06.2018  tu ku stiahnutiu
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - URBIS - 30.06.2018  tu ku stiahnutiu
URBIS - dodatok k licenčnej zmluve - 30.06.2018    tu ku stiahnutiu
Objednávka stravných lístkov - 02.07.2018  tu ku stiahnutiu
Objednávka na prečistenie kanalizačného potrubia - 16.07.2018   tu ku stiahnutiu
Dodatok č. 1 k Zmluve o vedení mzdového účtovníctva - 06.08.2018   tu ku stiahnutiu
Zmluva o certifikáte SSL sk - 09.10.2018    tu ku stiahnutiu
Zmluva o kontrolnej činnosti MŠ - ihrisko - 07.11.2018    tu ku stiahnutiu
Objednávka pracovnej obuvi - MŠ - 09.11.2018   tu ku stiahnutiu
Objednávka pracovnej obuvi - ŠJ - 09.11.2018   tu ku stiahnutiu
Objednávka na prečistenie kanalizačného potrubia v nájomnom byte MŠ - 16.11.2018   tu ku stiahnutiu
Objednávka NOMILAND - školské pomôcky - 23.11.2018   tu ku stiahnutiu
Objednávka mikroskopu pre MŠ - 23.11.2018   tu ku stiahnutiu
Objednávka revízie plynových kotlov v MŠ - 28.11.2018    tu ku stiahnutiu
Objednávka športových potrieb na TV - 29.11.2018    tu ku stiahnutiu
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania - 11.01.2019   tu ku stiahnutiu
Objednávka sáčkov do vysávačov - 17.01.2019   tu ku stiahnutiu
Objednávka minibusu - lyžiarsky výcvik - 25.01.2019    tu ku stiahnutiu
Objednávka stravných lístkov - 29.01.2019   tu ku stiahnutiu
Objednávka - papera - 12.02.2019   tu ku stiahnutiu
Objednávka - čistiace prostriedky - 13.02.2019    tu ku stiahnutiu
T-com - dodatok k zmluve - pevná linka - 04.03.2019   tu ku stiahnutiu
T-com - dodatok k zmluve - internet - 11.03.2019   tu ku stiahnutiu
Objednávka filtračných kanvíc - 08.04.2019   tu ku stiahnutiu
Objednávka rekonštrukcie kúpeľne v nájomno byte MŠ - 06.05.2019  tu ku stiahnutiu
Objednávka minibusu - plavecký výcvik - 07.05.2019   tu ku stiahnutiu

 

 

 

Zverejnené FAKTÚRY MŠ nájdete TU