Materská škola Východná

Zverejňovanie MŠ archív

Zverejňovanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Rok 2015

Rámcová kúpna zmluva - RENA - 10.01.2015   tu ku stiahnutiu
Zmluva o poskytovaní verejných služieb a dodatok - T-com - 31.01.2015  tu ku stiahnutiu
Zmluva - DDP - 10.02.2015    tu ku stiahnutiu
Objednávka piesku do pieskovísk - 26.08.2015   tu ku stiahnutiu
Zmluva o dielo - ihrisko - 30.09.2015  tu ku stiahnutiu
Neuzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb reklamy - 07.10.2015  tu ku stiahnutiu
Zmluva o dielo - digestor + preberací protokol - 17.10.2015   tu ku stiahnutiu
Predĺženie nájomnej zmluvy - Mária Brezinová - 18.11.2015   predlženie nájmu -M- Brezinová-2016.doc (30 kB)
Predĺženie nájomnej zmluvy - Ján Brezina - 18.11.2015   predlženie nájmu -J. Brezina-2016.doc (30.5 kB)
Objednávka detských obliečok - 26.11.2015  tu ku stiahnutiu
Predĺženie nájomnej zmluvy - Ján Valkovec - 18.12.2015   predlženie nájmu - Valkovec-2016.doc (30 kB)
Predĺženie nájomnej zmluvy - Mária Vrabcová - 18.12.2015   predlženie nájmu - M. Vrabcová - 2016.doc (30 kB)

Rok 2016

Zmluva o využívaní elektronických služieb - UNION - 25.01.2016   tu ku stiahnutiu
Zmluva o pg praxi - 20.02.2016  tu ku stiahnutiu
Zmluva o elektronickej komunikácii - Dôvera - 23.04.2016   tu ku stiahnutiu
Objednávka minibusu - plavecký výcvik - 09.05.2016  tu ku stiahnutiu
Objednávka revízie plynových kotlov - 11.09.2016   tu ku stiahnutiu
Objednávka pracovnej obuvi pre kuchárky - 21.09.2016  tu ku stiahnutiu
Predĺženie nájomnej zmluvy - Ján Valkovec - 14.11.2016  predlženie nájmu - Valkovec-2017.doc (26 kB)
Predĺženie nájomnej zmluvy v byte - Mária Vrabcová - 18.12.2016   predlženie nájmu - M. Vrabcová - 2017.doc (26 kB)
Predĺženie nájomnej zmluvy v byte - Mária Brezinová - 20.12.2016    predlženie nájmu -M- Brezinová-2017.doc (30.5 kB)
Predĺženie nájomnej zmluvy - Ján Brezina - 20.12.2016    predlženie nájmu .J. Brezina-2017.doc (30.5 kB)

Rok 2017

Zmluva o dielo - 30.01.2017   tu ku stiahnutiu
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy v byte MŠ - 31.03.2017   Dohoda o ukončení nájmu Brezina Ján.doc (37.5 kB)
Objednávka revízie Bezpečnostného projektu - 12.05.2017  tu ku stiahnutiu
Zmluva - SK-NIC RS - 03.07.2017 tu ku stiahnutiu
Zmluva o dielo - rekonštrukcia WC a kúpeľní v MŠ - 30.07.2017   tu ku stiahnutiu
Zmluva o nájme bytových priestorov v MŠ - 29.09.2017   Nájomná zmluva - byt č.2 -Jaseník Michal.doc (49.5 kB)
Objednávka revízie plynových kotlov - 16.10.2017  tu ku stiahnutiu
Objednávka pracovnej obuvi - 06.11.2017  tu ku stiahnutiu
Prima banka - Zmluva o elektronickom bankovníctve - 19.11.2017    tu ku stiahnutiu
Predĺženie nájmu v byte - Ján Valkovec - 14.12.2017   predlženie nájmu - Valkovec-2018.doc (30 kB)

Rok 2018

Objednávka plynového rozvodu do kuchyne MŠ - 23.01.2018  tu ku stiahnutiu
Objednávka spotrebičov do ŠJ na základe cenovej ponuky - 17.02.2018  tu ku stiahnutiu
Zmluva o poskytovaní služieb - Komensky, s.r.o. - 20.02.2018  tu ku stiahnutiu
Odovzdávací a preberací protokol - ŠJ kuchynské stroje - 26.02.2018  tu ku stiahnutiu
Zmluva o OTP - BROS - 25.04.2018    tu ku stiahnutiu
Zmluva sprostredkovateľ ZŠ Kvačany - 28.05.2018 tu ku stiahnutiu
Zmluva - Galileo - 28.05.2018   tu ku stiahnutiu
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - 31.05.2018   tu ku stiahnutiu
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu - 03.06.2018   tu ku stiahnutiu
Zmluva o mlčanlivosti a o ochrane dôverných informácií - PROMYS soft, s.r.o. - 08.06.2018   tu ku stiahnutiu
Výpoveď zmluvy-ZŠ Kvačany - 10.06.2018   tu ku stiahnutiu
Zmluva o vedení mzdového účtovníctva - 20.06.2018   tu ku stiahnutiu
Zmluva sprostredkovateľ Šimanská - 22.06.2018  tu ku stiahnutiu
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - URBIS - 30.06.2018  tu ku stiahnutiu
URBIS - dodatok k licenčnej zmluve - 30.06.2018    tu ku stiahnutiu
Objednávka stravných lístkov - 02.07.2018  tu ku stiahnutiu
Objednávka na prečistenie kanalizačného potrubia - 16.07.2018   tu ku stiahnutiu
Zmluva o nájme bytových priestorov v MŠ - 30.07.2018  Nájomná zmluva - byt č.2 -Ilavská Zuzana.doc (50 kB)
Dodatok č. 1 k Zmluve o vedení mzdového účtovníctva - 06.08.2018   tu ku stiahnutiu
Zmluva o certifikáte SSL sk - 09.10.2018    tu ku stiahnutiu
Zmluva o kontrolnej činnosti MŠ - ihrisko - 07.11.2018    tu ku stiahnutiu
Objednávka pracovnej obuvi - MŠ - 09.11.2018   tu ku stiahnutiu
Objednávka pracovnej obuvi - ŠJ - 09.11.2018   tu ku stiahnutiu
Objednávka na prečistenie kanalizačného potrubia v nájomnom byte MŠ - 16.11.2018   tu ku stiahnutiu
Objednávka NOMILAND - školské pomôcky - 23.11.2018   tu ku stiahnutiu
Objednávka mikroskopu pre MŠ - 23.11.2018   tu ku stiahnutiu
Objednávka revízie plynových kotlov v MŠ - 28.11.2018    tu ku stiahnutiu
Objednávka športových potrieb na TV - 29.11.2018    tu ku stiahnutiu
Predĺženie nájmu v byte - Ján Valkovec - 20.12.2018   predlženie nájmu - Valkovec-2019.doc (30 kB)
Predĺženie nájmu v byte - Zuzana Ilavská - 20.12.2018   predlženie nájmu - Z. Ilavská - 2019-1..doc (26 kB)
Predĺženie nájmu v byte - Mária Brezinová - 20.12.2018   predlženie nájmu - M. Brezinová - 2019.doc (30 kB)
Predĺženie nájmu v byte - Mária Vrabcová - 20.12.2018   predlženie nájmu - M. Vrabcová- 2019.doc (30 kB)

Rok 2019

Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania - 11.01.2019   tu ku stiahnutiu
Objednávka sáčkov do vysávačov - 17.01.2019   tu ku stiahnutiu
Objednávka minibusu - lyžiarsky výcvik - 25.01.2019    tu ku stiahnutiu
Objednávka stravných lístkov - 29.01.2019   tu ku stiahnutiu
Objednávka - papera - 12.02.2019   tu ku stiahnutiu
Objednávka - čistiace prostriedky - 13.02.2019    tu ku stiahnutiu
T-com - dodatok k zmluve - pevná linka - 04.03.2019   tu ku stiahnutiu
T-com - dodatok k zmluve - internet - 11.03.2019   tu ku stiahnutiu
Objednávka filtračných kanvíc - 08.04.2019   tu ku stiahnutiu
Objednávka rekonštrukcie kúpeľne v nájomno byte MŠ - 06.05.2019  tu ku stiahnutiu
Objednávka minibusu - plavecký výcvik - 07.05.2019   tu ku stiahnutiu
Predĺženie nájmu v byte - Zuzana Ilavská - 18.07.2019   predlženie nájmu - Z. Ilavská - 2019-2..doc (26 kB)
Objednávka náplní do tavných pištolí - 07.10.2019   Objednávka-náplne do tavných pištolí.tif (747.04 kB)
Dodatok k zmluve o vedení mzdového účtovníctva - 25.10.2019  Dodatok č.2 k zmluve č.1.pdf (115.35 kB)
Objednávka pracovnej obuvi do ŠJ - 14.11.2019    objednávka-obuv-ŠJ-2019.doc (38.5 kB)
Objednávka pracovnej obuvi MŠ - 18.11.2019   Objednávka-pracovná obuv MŠ 2019.tif (1.56 MB)
Program KUCHYŇA - výpoveď zmluvy - 22.11.2019   Program KUCHYŇA -vypoved 2019.docx (17.03 kB)
Objednávka mikulášskych čiapok pre MŠ - 22.11.2019   Objednávka-mikulášske čiapky.tif (589.15 kB)
Objednávka revízie plynových kotlov - 27.11.2019   objednávka-revízia plynu 2019.doc (33.5 kB)
Objednávka odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynového zariadenia - 05.12.2019   objednávka-odbor.prehliadka a odbor.skúška plyn.zariadenia 2019.doc (29.5 kB)
Objednávka odbornej prehliadky a revízie tlakových nádob - 05.12.2019   objednávka-odbor.prehliadka a revízia tlakových nádob v kotolni 2019.doc (30 kB)
Objednávka pracovného oblečenia MŠ - 05.12.2019   Objednávka-pracovné oblečenie MŠ 2019.tif (1.86 MB)
Zmluva STANDARD - rohože - 06.12.2019    Biometrický podpis_Zmluva STANDARD (71) (1).pdf (637.61 kB)
Zmluva o dielo - revízia elektrickej inštalácie a hromozvodov - 11.12.2019    Vlado Krupa-zmluva-revízia 2019.tif (14.52 MB)
Predĺženie nájmu v byte - Ján Valkovec - 13.12.2019   predlženie nájmu - Valkovec-2020.doc (30 kB)
Predĺženie nájmu v byte - Zuzana Ilavská - 13.12.2019  predlženie nájmu - Z. Ilavská - 2020.doc (30 kB)
Predĺženie nájmu v byte - Mária Brezinová - 13.12.2019   predlženie nájmu - M. Brezinová - 2020.doc (30 kB)
Predĺženie nájmu v byte - Mária Vrabcová - 13.12.2019   predlženie nájmu - M. Vrabcová - 2020.doc (30 kB)
Objednávka PAPERA - papierníctvo - 18.12.2019   Objednávka PAPERA - papierníctvo 12.2019.tif (2.11 MB)
Objednávka stavebných prác - firma TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. - 20.12.2019   objednávka-stavebné úpravy-vetracie mriežky na kotolni 2019.doc (33.5 kB)

Rok 2020

Mandátna zmluva BOZP a PO - 07.01.2020   MŠ Východná BOZP a PO-zmluva.docx (25.4 kB)
Objednávka stravných lístkov - 03.02.2020   Objednávka stravných lístkov 01.2020.tif (534.9 kB)
Žiadosť o psovoda - 03.02.2020     Žiadosť o psovoda 2020.doc (34.5 kB)
BOZP - p. Mikuš - výpoveď zmluvy - 19.02.2020     BOZP Mikuš -výpoved zmluvy 2020.docx (17.49 kB)
Objednávka čistiacich prostriedkov MŠ - 10.03.2020   Čistiace potreby MŠ 03.2020.tif (1.98 MB)
Objednávka čistiacich prostriedkov ŠJ - 10.03.2020     Čistiace potreby ŠJ 03.2020.tif (2.05 MB)
SPP - Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu - 01.04.2020   MS Východná_dodatok.pdf (681.9 kB)
Generali - výpoveď poistnej zmluvy - 03.04.2020    Generali-výpoveď.tif (369.52 kB)
Komunálna poisťovňa - zmluva poistenia zodpovednosti za škodu - 20.05.2020    Komunálna poisťovňa-poistenie zodpovednosti za škodu.pdf (1015.94 kB)
ČSOB - poistenie majetku - 20.05.2020   ČSOB-poistná zmluva-majetok.pdf (2.85 MB)
Objednávka Fax copy - štíty a rúška - 21.05.2020     S01 Potvrdenie zaregistrovania objednávky - Faxcopy - #599541.eml (892.25 kB)
Objednávka dezinfekcie- MAVEX,s.r.o. (1 nakup.sk) - 21.05.2020    Internetový obchod _ 1nakup_sk_ Objednávka č_ 1590056195.eml (535.48 kB)
Objednávka tonerov - DAMEDIS - 26.05.2020   Potvrdenie objednávky DAMEDIS s.r.o._pdf-tonery.pdf (91.77 kB)
Objednávka prípravku na kompostéry - BAKTOMA - 28.05.2020   [Účinné baktérie do septikov, ČOV a jazierok _ Baktoma_sk] Objednávka 201805807.eml (44.33 kB)
Objednávka pracovného oblečenia - 03.06.2020     Pracovné odevy-objednávka.pdf (837.32 kB)
Objednávka krovinorezu - 10.06.2020  Krovinorez - Potvrdenie objednávky.eml (215.11 kB)
Objednávka stravných lístkov - 12.06.2020   DOXX Portal__ - nová objednávka.eml (36.43 kB)
Objednávka hygienických prostriedkov - 17.05.2020   [eurodrogeria_sk] Objednávka č__ 202010348.eml (89.4 kB)
Objednávka príslušenstva do krovinorezu - 17.05.2020   Potvrdenie prijatia Vašej objednávky č_ 2000966-moja záhrada.eml (51.51 kB)
Objednávka príslušenstva do kosačky - 17.05.2020   AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol_ s r_o__ Nová objednávka č_ # 5100002286.eml (49.57 kB)
ŠEVT - objednávka školských tlačív - 30.06.2020   objednavka-pre-ms-2020_2021-1.pdf (93.36 kB)
ŠEVT - objednávka hospodárskych tlačív - 30.06.2020   objednavka-hosp-tlaciva-2020_2021.pdf (107.53 kB)
Objednávka samolepiacich etikiet - 08.07.2020    Objednávka-samolepiace etikety.pdf (98.29 kB)
PAPERA - objednávka xerografického papiera - 08.07.2020   Papera-objednávka 07.2020.pdf (184.59 kB)
EDUKAČNÉ HRAČKY - objednávka - 15.07.2020  edukacnehracky_sk prijatie objednávky 71010855.eml (32.89 kB)
Zmluva o kontrolnej činnosti - 12.08.2020    Zmluva o kontrolnej činnosti-ihrisko.pdf (2.07 MB)
Objednávka Peritech - 26.08.2020   Informacie k objednavke_ 200826002 - Peritech.eml (264.92 kB)
Objednávka čistiacich pomôcok - Kamiko - 26.08.2020   Prijatá objednávka 10237 - Kamiko_sk.eml (21.23 kB)
Objednávka školských pomôcok - PAPERA - 07.09.2020    PAPERA - Objednavka z e-shopu c_ ES2022882.eml (18.49 kB)
Objednávka stravných lístkov - DOXX - 09.09.2020    DOXX-objednávka.eml (36.12 kB)
GALILEO - Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok - 27.10.2020     zmluva_MŠ_Vychodna.docx (26.98 kB)
Zmluva o dielo - revízia elektrickej inštalácie a hromozvodov - 04.12.2020     zmluva-o-dielo-Vlado Krupa 2020.docx (35.19 kB)
Zverejnené FAKTÚRY MŠ nájdete TU

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Želmíra, Želimír, Želmír

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Čo boh v máji daje, človek nech nekľaje.

Pranostika na akt.deň

Keď sa na Želmíry včely začnú rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:45

Slnko zapadá:20:28