Navigácia

Obsah

Materská škola Východná

Materská škola VýchodnáMaterská škola je predškolské zariadenie poskytujúce celodennú starostlivosť spravidla pre deti vo veku od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ak má MŠ voľné kapacity, môže prijať aj 2-ročné dieťa, ktoré je socializované. Materská škola je od 01.01.2003 školskou organizáciou s právnou subjektivitu a jej zriaďovateľom je Obec Východná.

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/697) vykonáva v našej organizácii ZODPOVEDNÁ OSOBA p. Miroslav Bros, emailový kontakt: brosland@brosland.eu, na ktorého sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej organizácii.

Fotogaléria

08.01.2020

NAPANT-život zvieratiek v zime

NAPANT-život zvieratiek v zime

Deti sa zábavnou formou dozvedeli o živote niektorých zvierat v zime.

Detail

06.12.2019

Mikuláš a ujo Viktor

Mikuláš a ujo Viktor

Tohtoročný Mikuláš bol v našej MŠ veľmi pestrý a bohatý. Najskôr navštívil našu Materskú školu ujo Viktor so zábavným hudobným programom. Deti si spolu s ujom Viktorom spoločne zaspievali a zatancovali. Potom nás navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi, ktorý doniesol deťom sladké balíčky.

Detail

20.11.2019

NAPANT- putovanie vodnej kvapky

NAPANT- putovanie vodnej kvapky

Pani Elenka z NAPANT-u naše deti oboznámila s kolobehom vody v prírode, ako aj významom vody pre život.

Detail