Materská škola Východná

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Údaje o zákonnom zástupcovi - matka
Údaje o zákonnom zástupcovi - otec
Dieťa navštevovalo/nenavštevovalo MŠ (zaškrtnite)
Vážení rodičia, sme veľmi radi, že Vaše dieťa bude navštevovať našu materskú školu. V záujme bezstresovej adaptácie a lepšieho spoznania Vášho dieťaťa, vyplňte nasledujúci dotazník. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu. Vopred ďakujeme.

označuje povinné pole.

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko mesiacov má rok 

Vyhlásenie zákonného zástupcu

 

  1. Vyhlasujem, že svoje dieťa po príchode do materskej školy osobne odovzdám službukonajúcemu pedagogickému zamestnancovi a po ukončení výchovnej starostlivosti ho preberie zákonný zástupca alebo iná poverená osoba (staršia ako 10 rokov), a to na základe môjho písomného splnomocnenia.
  2. Zaväzujem sa, že pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a po neprítomnosti v materskej škole dlhšej ako 3 dni písomne oznámim riaditeľstvu materskej školy, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (v zmysle § 24 ods. 6 písm. b), c), ods. 7, 8 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
  3. Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole v zmysle § 28 ods. 3 - 5 zákona NR SR 6.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  4. Súhlasím so spracúvaním osobných údajov dieťaťa uvedených v prihláške na účely materskej školy a jeho zriaďovateľa, ktorí osobné údaje použijú výlučne v rámci platných legislatívnych predpisov (zákon č.596/2003 Z.z., výnos č. 23609/2008-II/1, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky (oznámenie č. 597/2007 Z.z.)).

  5. Súhlasím podľa § 7 ods.1 a 2 Zákonač. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracúvaním mena, priezviska a fotografií môjho dieťaťa obsahujúcich jeho osobné údaje na účely ich zverejnenia na oficiálnej webstránke školy a v tlači. Tento súhlas platí až do odvolania, najdlhšie však do ukončenia vzdelávania v MŠ.

  6. Čestne vyhlasujem. že dieťa nie je prihlásené v inej materskej škole.
  7. Prehlasujem, že som si vedomý/á, že mojou povinnosťou je pravdivo informovať riaditeľku MŠ alebo triedne učiteľky o zdravotnom stave dieťaťa a o zmenách jeho zdravotného stavu alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výchovy a vzdelávania alebo ohroziť zdravie a bezpečnosť dieťaťa ako aj ostatných detí.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Marta, Olaf, Serafín, Serafa, Serafína

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Tráva v júli dozrieva.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:07

Slnko zapadá:20:26