Materská škola Východná

Aktuality

Zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
Spôsob prijímania detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR (MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
Riaditeľka materskej školy postupuje pri prijímaní písomných žiadostí od zákonných zástupcov v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ
SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
V zmysle vyššie uvedeného bude zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022
prebiehať v období od 11.mája do 25. mája 2021 formou online - Žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s dotazníkom o dieťati nájdete v sekcii Tlačivá.

Zákonný zástupca, ktorý nemá možnosť podať prihlášku online, môže podať žiadosť osobne v dňoch 18. mája až 19. mája 2021 v čase od 12.00 hod. do 15.00 hod. alebo písomne poštou.
Všetky žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie budú zaevidované,
rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí budú vydané najneskôr do 15.júna 2021. K žiadosti sa prikladá lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré musí obsahovať údaj o povinnom očkovaní, či ho dieťa absolvovalo alebo nie.
Potvrdenie od lekára na stiahnutie tu:  Potvrdenie od lekára-dieťa.pdf (163.63 kB)
Dané potvrdenie je potrebné poslať spolu so žiadosťou a to buď mailom alebo osobne do MŠ.
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku. Do materskej školy môže byť prijaté aj dieťa od dvoch rokov, ak to dovolia materiálne, personálne a kapacitné podmienky MŠ.
Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa rodič vypĺňa online alebo si ho vytlačí z webovej stránky MŠ.
Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa si rodičia prevezmú osobne.
Zákonné podmienky prijímania detí do materskej školy stanovené školským zákonom č. 245/2008 Z. z.:
Prednostne sa do MŠ prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a od septembra 2021 začnú plniť povinné predprimárne vzdelávanie.
V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší, ako umožňuje
kapacita školy, prednostne budú prijaté:
  • deti, ktoré majú trvalé bydlisko vo Východnej,
  • súrodenci detí už navštevujúcich našu MŠ,
  • deti podľa poradia od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity školy,
  • deti pochádzajúce z rodín v hmotnej núdzi a znevýhodneného prostredia.
Pred vstupom do MŠ má mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky, sebaobslužné činnosti (obliekanie, obúvanie) a základy stolovania. Dieťa nesmie nosiť plienky (ani na spanie), cumeľ, jesť lyžicou a piť z pohára.

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Marta, Olaf, Serafín, Serafa, Serafína

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Psie dni majú najviac múch.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:07

Slnko zapadá:20:26